Yazdır

C++ Kursları

Soru: Üniversitede okuyorum. Nesne Tabanlı Programlama (Object Orianted Programming, OOP) ile CPP Programlama Dili dersini öğrenmek istiyorum. Nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Yanıt: Nesne Tabanlı Programlama ve CPP dili üzerinde yıllardır ders vermekteyiz. Gerek grup dersleri, gerekse özel ders olarak öğrencilerimize gereken desteği vermeye çalışıyoruz. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği gibi bölümlerde okuyan öğrenciler için ayrı, diğer bölümlerde okuyan öğrenciler için ayrı çalışmalar düzenliyoruz.

Soru: Kurs ne kadar sürüyor?

Yanıt: Bu derslerde kursiyerlerin yeterlilik durumları değişkenlik göstermektedir. Kursiyer, CPP dilinde kendi başına kod yazıncaya kadar eğitim devam eder. Üniversite öğrencileri için düzenlenen bu derslerde, ders geçilinceye kadar çalışma sürer. Masa başı derslerin dışında, internet üzerinden de çalışma yapılacaktır.

Soru:Ders kapsamında hangi konular anlatılacak?

Yanıt: Eğer öğrencinin temel programlama bilgisi yeterli değilse, öncelikle programlamaya giriş ve algoritma ile dersler başlayacaktır. Altyapı oluşturulmadan ve yapısal programlama (Structured Programming) kavranmadan, nesne tabanlı programlamaya giriş yapmak kesinlikle yanlıştır. Programlamaya giriş yapıldıktan sonra, CPP konusunda aşağıdaki konularda çalışma yapılacaktır.

 • Genel programlama tekrarı
 • CPP kütüphaneleri, namespace kavramı, genel giriş/çıkış komutları (cin, cout, endl...)
 • CPP İşlem, Döngü ve Koşul Komutları (Matematiksel işleçler, if blokları, switch yapısı, for, while, do..while, ...)
 • Çok boyutlu değişkenler (Diziler, Matrisler, ...)
 • Adres Tutucular ve Referans kavramı (Pointer, referans, fonksiyonlarla çalışmak, template fonksiyon, overload fonksiyon, defaultparameter, fonksiyon parametrelerinde pointer ve referans kullanımları)
 • Diğer işlemler (String komutları, struct kullanımı, file işlemleri, sabitler, enum tanımlama,...)
 • Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş ve temel kavramlar (OOP kavramı, Encapsulation kavramı, Inheritance kavramı, Polimorfizm kavramı)
 • Sınıf içi tanımlayıcılar, sınıf kavramı, üye değişken (data members) ve üye fonksiyonlar (memberfunctions) (private, public ve protected tanımlayıcılar, Sınıftan nesne yaratma, sınıfın public fonksiyonlarını kullanma, pointer ve nesne üzerinden public fonksiyonlara ulaşma,...)
 • Set/Get fonksiyonları
 • Constructor (Kurucu, yapıcı) fonksiyon, Destructor (Yıkıcı) fonksiyon
 • Friend (arkadaş) fonksiyonlar
 • Const tanımları ve const fonksiyonlar
 • Static tanımları ve static fonksiyonlar
 • MemberInıtialization kullanımı, Inline ve Noninline fonksiyon yazımları
 • Operatoroverload işlemleri
 • Kalıtım (Inheritance) kavramı, Kalıtım ile sınıf türetme yöntemleri
 • Çokbiçimlilik (Polimorfizm) kavramı ve kullanımı
 • Soyut sınıflar, purevirtual fonksiyonlar
 • Override fonksiyonlar
 • ...

Soru: Sınavlar öncesi ek çalışmalar oluyor mu? Ders ödevlerinde yardımcı oluyor musunuz?

Yanıt: Bu ders iyi bir notla geçilinceye kadar gereken her türlü çalışmayı yapıyoruz. Anlaşılmayan konular, eksik kalan çalışmalar olduğunda, ek dersler ile gerekli tamamlamayı mutlaka yapıyoruz. Ödevler konusunda, her öğrencimiz kendi ödevini yaparken gerektiği kadar desteği vermeye çalışıyoruz.

Soru: Kayıt için gereken belgeler nelerdir?

Yanıt: Nüfus cüzdanıile başvurmanız yeterlidir.

Örnek CPP Soruları ve Çözümleri için tıklayınız.

Soru: Üniversitede okuyorum. Nesne Tabanlı Programlama (Object Orianted Programming, OOP) ile CPP Programlama Dili dersini öğrenmek istiyorum. Nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Yanıt: Nesne Tabanlı Programlama ve CPP dili üzerinde yıllardır ders vermekteyiz. Gerek grup dersleri, gerekse özel ders olarak öğrencilerimize gereken desteği vermeye çalışıyoruz. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği gibi bölümlerde okuyan öğrenciler için ayrı, diğer bölümlerde okuyan öğrenciler için ayrı çalışmalar düzenliyoruz.

Soru: Kurs ne kadar sürüyor?

Yanıt: Bu derslerde kursiyerlerin yeterlilik durumları değişkenlik göstermektedir. Kursiyer, CPP dilinde kendi başına kod yazıncaya kadar eğitim devam eder. Üniversite öğrencileri için düzenlenen bu derslerde, ders geçilinceye kadar çalışma sürer. Masa başı derslerin dışında, internet üzerinden de çalışma yapılacaktır.

Soru:Ders kapsamında hangi konular anlatılacak?

Yanıt: Eğer öğrencinin temel programlama bilgisi yeterli değilse, öncelikle programlamaya giriş ve algoritma ile dersler başlayacaktır. Altyapı oluşturulmadan ve yapısal programlama (Structured Programming) kavranmadan, nesne tabanlı programlamaya giriş yapmak kesinlikle yanlıştır. Programlamaya giriş yapıldıktan sonra, CPP konusunda aşağıdaki konularda çalışma yapılacaktır.

·         Genel programlama tekrarı

·         CPP kütüphaneleri, namespace kavramı, genel giriş/çıkış komutları (cin, cout, endl…)

·         CPP İşlem, Döngü ve Koşul Komutları (Matematiksel işleçler, if blokları, switch yapısı, for, while, do..while, …)

·         Çok boyutlu değişkenler (Diziler, Matrisler, …)

·         Adres Tutucular ve Referans kavramı (Pointer, referans, fonksiyonlarla çalışmak, template fonksiyon, overload fonksiyon, defaultparameter, fonksiyon parametrelerinde pointer ve referans kullanımları)

·         Diğer işlemler (String komutları, struct kullanımı, file işlemleri, sabitler, enum tanımlama,…)

·         Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş ve temel kavramlar (OOP kavramı, Encapsulation kavramı, Inheritance kavramı, Polimorfizm kavramı)

·         Sınıf içi tanımlayıcılar, sınıf kavramı, üye değişken (data members) ve üye fonksiyonlar (memberfunctions) (private, public ve protected tanımlayıcılar, Sınıftan nesne yaratma, sınıfın public fonksiyonlarını kullanma, pointer ve nesne üzerinden public fonksiyonlara ulaşma,…)

·         Set/Get fonksiyonları

·         Constructor (Kurucu, yapıcı) fonksiyon, Destructor (Yıkıcı) fonksiyon

·         Friend (arkadaş) fonksiyonlar

·         Const tanımları ve const fonksiyonlar

·         Static tanımları ve static fonksiyonlar

·         MemberInıtialization kullanımı, Inline ve Noninline fonksiyon yazımları

·         Operatoroverload işlemleri

·         Kalıtım (Inheritance) kavramı, Kalıtım ile sınıf türetme yöntemleri

·         Çokbiçimlilik (Polimorfizm) kavramı ve kullanımı

·         Soyut sınıflar, purevirtual fonksiyonlar

·         Override fonksiyonlar

·        

Soru: Sınavlar öncesi ek çalışmalar oluyor mu? Ders ödevlerinde yardımcı oluyor musunuz?

Yanıt: Bu ders iyi bir notla geçilinceye kadar gereken her türlü çalışmayı yapıyoruz. Anlaşılmayan konular, eksik kalan çalışmalar olduğunda, ek dersler ile gerekli tamamlamayı mutlaka yapıyoruz. Ödevler konusunda, her öğrencimiz kendi ödevini yaparken gerektiği kadar desteği vermeye çalışıyoruz.

Soru: Kayıt için gereken belgeler nelerdir?

Yanıt: Nüfus cüzdanıile başvurmanız yeterlidir.

Örnek CPP Soruları ve Çözümleri için tıklayınız.

Bize Ulaşın

Karanfil Sokak 24/7-9 Kızılay ANKARA
(0312) 417 03 22 - 417 03 37
bem@bem.com.tr