Yazdır

Programcılık

Soru: Programlama Kursları kapsamında hangi dersleri alacağız?

Yanıt: Düzey Belirleme çalışması ile kursiyerlerin işletim sistemleri (Windows, Linux), Ofis Uygulamaları (Word, Excel, ...) bilgileri belirli bir noktaya getirilir. Daha sonra programlamaya giriş (algoritma) çalışması başlar. Programlamanın en önemli aşaması olan algoritma, kursiyerler yeterli düzeye ulaşıncaya kadar devam eder. Algoritmanın bilgisayarla uygulanabilmesi için Csharp Console Application bölümü kullanılır. Bu aşamada kursiyerler, temel Csharp komutlarını kullanmayı da öğrenirler. Algoritmanın bitiminden sonra, bazı gruplarda Csharp Form Application çalışmasına, bazı gruplarda da Java çalışmasına geçilir. Belirli bir seviyeye gelen grup, Veri Tabanı çalışmasına başlar. Seçilen programlama diline uygun olarak kursiyerlere bitirme projeleri verilir.

Soru: Kurs ne kadar sürüyor?

Yanıt: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm özel bilgisayar kursları, aynı müfredat kapsamında eğitim verirler. Müfredat kapsamında toplam kurs süresi 400 saat olarak belirlenmiştir. Bunun 160 saatlik bölümü İşletmenlik, 240 saatlik bölümü Programcılık olarak ayrılmıştır. Teori ve pratik kurs sürelerinin toplamı, 400 saat olarak ayarlanmıştır. Seviye tespit sınavları ile kursiyerlerin başlangıç durumu tespit edilir ve minimum 100 saatlik tamamlama dersleri düzenlenir.

Soru: Kurs bitiminde sertifika alabiliyor muyuz?

Yanıt: Sertifika sınavları İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılır. Yılda 6 kere düzenlenen bu sınavlar, teori ve pratik olmak üzere iki aşamalı düzenlenir. Teori sınavları çoktan seçmeli, dört seçenekli toplam 150 sorudur. İlk 50 soru Windows, Word ve Excel konularını kapsar. Devamındaki 20 soru Programlamaya Giriş sorularıdır. Bunların da devamında, beş adet programlama dili için 40'ar soruluk testler bulunur. Kursiyer, seçeceği iki programlama dilinin yanıtlarını işaretler. Uygulama sınavlarında 4 adet Windows, 1 adet Word ve 1 adet Excel ve 1 adet Programlama sorusu vardır. Her iki sınav içinde geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. (Geçmiş sınavsoruları için tıklayınız.) Her iki sınav notunun ortalaması 45 ve üzeri olan kursiyerler toplam 400 saatlik Bilgisayar Programcısı Sertifikası almaya hak kazanır.

Soru: Kayıt için gereken belgeler nelerdir?

Yanıt: 4 adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi ve en az Lise mezunu olduğunu gösteren belgenin fotokopisi ile başvurmanız yeterlidir.

Soru:Programlama kursu kapsamında anlatılan konuları biliyorum. Bilgimi sertifikalandırmam gerekiyor. Ne yapmalıyım?

Yanıt: Düzey belirleme sınavları ile kursiyerlerimizi sertifika sınavlarına bildirebiliyoruz. Düzey belirleme sonrası kursiyerlere, eksik oldukları konularla ilgili tamamlama dersleri düzenliyoruz.

Soru: En az iki işletim sistemi ve en az iki programlama dili bildiğimi belgelendirmem gerekiyor. Programlama Sertifikası, bunu kapsıyor mu?

Yanıt: Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında, "En az iki programlama dilini bilmek, en az bir veri tabanını kullanabilmek, en az bir işletim sistemini kullanabilmek" ifadesi yer almaktadır. Bundan dolayı, alınacak Programlama Sertifikası, kursiyerin en az iki programlama dilini bildiğini, en az bir işletim sistemi (bu daha fazla da olabilir) kullanabildiğini, en az bir veri tabanı programı bildiğini gösterir.

Bize Ulaşın

Karanfil Sokak 24/7-9 Kızılay ANKARA
(0312) 417 03 22 - 417 03 37
bem@bem.com.tr